2,524
Admiraal Margaretha
21.01.1906
76j
Noord-Bakkum
Mooy Nicolaas
P